• 10 χιλ. ΠΕΟ Θεσαλλονίκης-Κιλκίς
    Νεοχωρούδα, Τ.Κ. 57008

Έργα σ’ όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό

Οι βιομηχανικές κατασκευές αποτελούν έργα υψηλής πολυπλοκότητας και απαιτήσεων και η Ορφανίδης ΑΕ Τεχνική Κατασκευών απαντά καίρια στις προκλήσεις ενορχηστρώνοντας άψογα κάθε παράγοντα από τη μελέτη και τον σχεδιασμό μέχρι την εκτέλεση του έργου με τον απαραίτητο τεχνικό εξοπλισμό και σε πλήρη συμμόρφωση με τις προδιαγραφές.

Κάθε φάση του έργου για εμάς είναι σημαντική και η προσοχή στην λεπτομέρεια είναι απόλυτη προτεραιότητα.

prin_meta Back
prin_meta Front
prin_meta Back
prin_meta Front