• 10 χιλ. ΠΕΟ Θεσαλλονίκης-Κιλκίς
    Νεοχωρούδα, Τ.Κ. 57008
Αποθήκες Logistics
Πτηνοτροφικές Μονάδες
Βιομηχανικά Ψυγεία
Κτίρια Γραφείων
Διαλογητήρια
Σύμμεικτες Κατασκευές