• 10 χιλ. ΠΕΟ Θεσαλλονίκης-Κιλκίς
    Νεοχωρούδα, Τ.Κ. 57008

LOGISTICS WAREHOUSES
POULTRY UNITS
INDUSTRIAL REFRIGERATORS
OFFICE BUILDINGS
SORTING & PACKING LINES
COMPLETE CONSTRUCTIONS