• 10 χιλ. ΠΕΟ Θεσαλλονίκης-Κιλκίς
    Νεοχωρούδα, Τ.Κ. 57008
Κλιμακοστάσια Διαφυγής
Πεζογέφυρες
Πλατφόρμες
Γερανογέφυρες
Εξέδρες
Στέγαστρα
Pipe Racks