Περισσότερα από 240 έργα σε όλη την Ελλάδα

Οι βιομηχανικές κατασκευές αποτελούν έργα υψηλής πολυπλοκότητας και απαιτήσεων και η Ορφανίδης ΑΕ Τεχνική Κατασκευών απαντά καίρια στις προκλήσεις ενορχηστρώνοντας άψογα κάθε παράγοντα από τη μελέτη και τον σχεδιασμό μέχρι την εκτέλεση του έργου με τον απαραίτητο τεχνικό εξοπλισμό και σε πλήρη συμμόρφωση με τις προδιαγραφές.